ประกาศปิดทำการชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ