ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนเวลาทำการและให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน